Asumisen tulevaisuus on palveluissa

Mika Savolainen

May 5, 2017 11:11:42 AM / Mika Savolainen

Huhtikuun Avaran Asumisen Aamussa virittäydyttiin vapun viettoon. Maittava aamiainen käynnisti tilaisuuden, jonka fasilitaattorina toimi Demos Effectin Johannes Nuutinen. Nuutinen tuli osin haastamaan, osin yhdistämään kuulijoita ajattelemaan, mitä tulevaisuuden asuminen voisi olla. Lisäksi keskusteltiin, miten asumisen muutokset voivat vaikuttaa omaan toimialaan.

Tulevaisuuteen katsominen on aina kimuranttia eikä aukottomia totuuksia pystytä esittämään. Nuutisen mukaan tulevaisuuden arvioinnissa sorrutaan yleensä kahteen virheeseen. Toisaalta lähitulevaisuuden muutosvauhtia yliarvioidaan käsityksellä, että kaikki muuttuu äärimmäisen nopeasti seuraavan 6-8 vuoden aikana. Toisaalta taas voidaan aliarvioida pitkän tähtäimen vaikutuksia ajatellen, etteivät tietyt asiat muutu, “koska ne ovat aina olleet näin”.

Viimeisenä tulevaisuushuomiona Nuutinen esitti, että 10 vuoden aikana mikään merkittävä ja uusi asia ei synny täysin tyhjästä. Kaikkia kehotettiin katsomaan aktiivisesti ympärilleen pohtien, “millä voi olla väliä tulevaisuudessa?”

Muutos kumpuaa megatrendeistä

Nuutinen esitteli viisi globaalia megatrendiä, jotka ovat laajasti liike-elämää, toimialoja ja elämää muuttavia ilmiöitä:

  1. Digitalisaatio: Maailma siirtyy atomeista biteiksi ja palvelut ovat digitaalisia. Tavarat ovat yhteydessä toisiinsa. “Jos katsotaan kehitystä, niin ensin muuttui toimitusketjut, sitten kulutustavat ja lopuksi tavat olla vuorovaikutuksessa”, Nuutinen luetteli.  
  1. Väestömuutos: Muiden muassa globaalit väestöliikkeet, kaupungistuminen ja ikääntyminen muuttavat demografiaa. Herääkin kysymys, mIhin kannattaa rakentaa, missä ihmiset haluavat asua? Ihmiset kuitenkin tulevat jatkossakin menemään sinne, missä haluavat olla.
  1. Niukkenevat luonnonvarat: Luonnonvarat ovat pitkällä tähtäimellä elämää muuttavia trendejä. Kiinteistöalalla keskeistä ja ajankohtainen aihe on energiatehokkuus. Nuutinen kuitenkin halusi korostaa myös toista kiinteää ja merkittävää vaikutinta, liikkumista.  
  1. Globalisoituva talous: Tulevaisuuden kilpailutilanne on asumisenkin saralla entistä kansainvälisempi. On mielenkiintoista nähdä, miten Aasian kasvu ja kehittyminen vaikuttaa globaaliin talouteen.
  1. Minä-me-yhteiskunta: On mielenkiintoist seurata, miten ihmiset muuttuvat ja toimivat yhdessä, etenkin eriarvoistumisen kasvaessa. Onko ihmisten identiteetti paikallinen, kansallinen vai jotakin muuta? Kenties verkkoyhteisöihin nojautuvaa?

Basaariajattelulla kohti asumisen palvelutuottamista

Nuutinen vertasi tulevaa talonrakennusta analogiaan katedraalista ja basaarista. Katedraalia rakennettassa muokattavia osia on vähän ja tehdään hyvin samankaltaisia, monistettavia ratkaisuja. Basaari puolestaan rakennetaan joka aamu joiltakin osin uudelleen. Basaarin tehtäväkin muuttuu jopa päivästä toiseen ja kiinnostus on ihmisissä ja heidän välisissä suhteissa.

Mallit eivät siis sulje toisiaan pois,  vaan toimivat rinnakkain ja menestyvät yritykset rakentavat yhdessä yhteyksiä näiden mallien välille, Nuutinen täsmensi.

Tämä analogia soveltuu Nuutisen mukaan asumisen palveluihin, jotka ovat olleet enemmän katedraali -ajattelua. Tulevaisuuden suunta tuntuu olevan yhdessä rakentaminen ja yhteinen omistajuus. Katedraali -mallia ei voi kokonaan hylätä, sillä talot eivät rakennu itsestään.

- Mallit eivät siis sulje toisiaan pois,  vaan toimivat rinnakkain ja menestyvät yritykset rakentavat yhdessä yhteyksiä näiden mallien välille, Nuutinen täsmensi.

Tulevaisuuden kuluttaja

Nuutinen korosti, että erilaisten tuotteiden valmistamisen marginaalikustannukset lähenevät nollaa, mutta aivan kaiken hinnat eivät laske.  Esim. Asuminen, ruoka ja terveydenhuolto ovat kallistuneet viime vuosina. Tulevaisuudessa kuluttaja maksaa “vain” asumisesta, liikkumisesta ja ruuasta. Nuutinen myös haastoi kuulijat pohtimaan, mitä ratkaisuja näihin rahaa liikuttaviin keskeisiin tarpeisiin kehitetään. Lisäksi hän painotti, että tulevaisuuden kuluttajalle kaikki on saatavilla napinpainalluksella.

Tulevaisuuden kotien rakentamisessa on otettava huomioon, että asuminen on muiden elämän palveluiden alusta. Koti on viisaan rakentamisen, liikkumisen ja tuotannon keskus, joka mahdollistaa laadukkaan etätyön tekemisen.

Isot pelurit, kuten Google ja Amazon, suuntaavat asumisen markkinoille ja odotettavissa on kiinnostavia IoT -ratkaisuja koteihin. Ikealla on Nuutisen mukaan menossa virkistävä kokeilu, jossa yksiöihin tehdään siirrettäviä seiniä. Yhteenvetona Nuutinen esitti tulevaisuuden asumisen neljä tärkeää ydintä. Asuminen tulee olemaan energiafiksua, digitaalista, moninaista sekä ennen kaikkea palveluiden ympärille tuotettua.

Demos Helsinki on pohjoismaiden suurin riippumaton ajatushautomo, jolla on yli kymmenen vuoden historia yhteiskunnallisen muutoksen ymmärtämisestä ja tulevaisuudentutkimuksesta. Demos Effect on Demos Helsingin yrityspalveluihin erikoistunut tytäryhtiö, jolla on asiantuntijuutta toimintaympäristön murroksesta ja digitalisaation vaikutuksista liiketoimintaympäristöön.

Topics: Asumisen aamu, Asumisen palvelut, Asumisen tulevaisuus

Mika Savolainen

Mika Savolainen

Toimitusjohtaja