Avaran ensimmäinen pääomarahasto saavutti yli 110m€ sijoitettavat pääomat

Mika Savolainen

Sep 19, 2018 3:16:09 PM / Mika Savolainen

Avara sai ensimmäisen asuinkiinteistöpääomarahastonsa varainhankinnan suunnitellusti päätökseen ja sai kerättyä kotimaista pääomaa 45 miljoonan euron edestä.

Samanaikaisesti Avara on varmistanut investointikohteet jo koko sijoitettavalle pääomalle. Rahaston ensimmäiset kohteet ovat valmiita ja viimeiset käynnistyvät tulevan talven ja kesän aikana. Rahaston investointien keskeiset kilpailuedut muodostuvat Avaran omasta kiinteistökehityksestä, jonka osuus rahaston lopullisesta koosta on noin 40%. Loput investoinneista on toteutettu yhteistyössä rakennusliikkeiden kanssa varmistaen koko portfolion nopean liikkeelle lähdön ja tavoitteen mukaisen tuottotason.

Rahaston sijoittajat ovat kotimaisia institutionaalisia sijoittajia ja perhesijoitusyhtiöitä.

Avara ennakoi, että menestyksellisen ensimmäisen rahaston jälkeen seuraavan rahaston päätöksien sijoittuvan syksylle 2018 ja näin ollen tavoitteena saada rahasto markkinoille alkuvuodesta 2019. Kokonaisuudessaan Avara keskittyy strategiansa mukaisesti investoimaan laaja-alaisesti Suomen asumisen segmenttiin ja jatkaa oman kiinteistökehityksen aktiivista hyödyntämistä.

Koemme, että vahvalle ja ainutlaatuiselle osaamisellemme asuinsijoittamisen sekä kehittämisen saralla on tarvetta uuden rahaston muodossa. Yhteydenotot ja keskustelut niin kotimaisten kuin ulkoimaisten sijoittajien kanssa vahvistavat, että seuraavalle rahastolle on voimakasta kysyntää, kommentoi Avaran sijoitusjohtaja Harri Retkin.

Meillä on osoittaa seuraavaan rahastoon uusia kiinteistökehityshankkeita noin 150m€ edestä mikä on todiste Avaran vahvasta osaamisesta, Retkin jatkaa.

Avara on Suomen johtava asuinkiinteistösijoittamisen strateginen kumppani. Toimimme arvostettuna, luotettavana ja vastuullisena strategisena kumppanina sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa asuinkiinteistöihin Suomessa. Vastaamme 4 asuinkiinteistösalkun johtamisesta, joiden yhteenlaskettu arvo ylittää miljardi euroa.

Avara Asuinkiinteistörahasto I Ky on suomalainen suljettu pääomarahasto, joka omistaa asuntokäyttöön tarkoitettuja kiinteistöjä. Rahaston strategia on Avaran hankekehityksellä ja rakennusyhtiön hankkeita ostamalla luoda hyvää kassavirtaa ja vakaata tuottoa sijoittajille sekä omalta osaltaan vastata asuntopulaan kasvukeskuksissa. Rahaston sijoittajat ovat suomalaisia instituutioita ja sijoitusyhtiöitä.

 

Topics: Asuntosijoittaminen

Mika Savolainen

Mika Savolainen

Toimitusjohtaja