Avaran tavoitteena on tuplata johtamansa kiinteistövarallisuus

Mika Savolainen

Oct 15, 2019 11:09:19 AM / Mika Savolainen

Suomen suurimpana asuinkiinteistöjen sijoitus- ja varainhoitoyhtiönä Avaran tavoitteena on kaksinkertaistaa johtamansa varallisuus 2,5 miljardiin euroon kolmessa vuodessa. Kasvu perustuu Avaran rooliin strategisena kumppanina ammattimaisille sijoittajille sekä omaan sijoitustoimintaan. Tavoite on kirjattu päivitettyyn, vastuullisuutta ja kestävää kehitystä korostavaan strategiaan vuosille 2020–2023.

”Olemme rakentaneet yhteistyökumppanuuksia siten, että saamme kasvulle voimakkaan vipuvoiman. Hyvänä esimerkkinä on viime kuussa aloittamamme yhteisyritys amerikkalaisen Starwoodin kanssa. Tehtävämme on johtaa kokonaisvaltaisesti ja itsenäisesti asuinkiinteistövarallisuutta, kuin omistaisimme kiinteistöt itse”, Avaran toimitusjohtaja Mika Savolainen sanoo.

Avaran asuinkiinteistöihin keskittyvä liiketoiminta jakautuu kolmeen alueeseen: kiinteistösijoitusten johtaminen, kiinteistövarallisuuden johtaminen sekä kiinteistöjohtaminen. Yhtiön kasvutavoitteet kohdistuvat kaikkiin kolmeen liiketoiminta-alueeseen.

”Näemme suuret mahdollisuudet kasvattaa liiketoimintaamme niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin sijoittajakumppanien voimalla. Asuinkiinteistöihin perustuvan liiketoiminnan kasvussa hyödynnämme Suomen rakenteelliseen muutokseen perustuvaa kaupungistumiskehitystä”, Savolainen kertoo.

Avaran uudistuneen strategian myötä yhtiö sitouttaa johdon ottamalla sen merkittäväksi omistajaksi yhtiöön. Avara on toteuttanut suunnatun osakeannin johdolle, joka järjestelyn jälkeen omistaa 30 prosenttia Avarasta. Avaran hallituksen puheenjohtaja Risto Kyhälä, toimitusjohtaja Mika Savolainen, talous- ja sijoitusjohtaja Harri Retkin ja liiketoiminta- ja kiinteistökehitysjohtaja Tuomas Rantsi ovat merkinneet uudet osakkeet tasaosuuksin.

Avara Oy

Viestintä

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:

Mika Savolainen, toimitusjohtaja, puh. 040 098 6526

Topics: Asuntosijoittaminen, tiedote

Mika Savolainen

Mika Savolainen

Toimitusjohtaja