Avara rakennuttaa jatkossakin lisää haluttuja vuokra-asuntoja hyville paikoille

Avara

3.8.2016 11:35:39 / Avara

Avaran vuokra-asuntojen rakennuttaminen vaatii nopean tilannetajun, johtamista ja ohjaamista. Pyysimme Avaran rakennuspäälliköltä Turkka Keravuorelta katsauksen rakennuspäällikön työnkuvaan ja Avaran vuokra-asuntojen rakennuttamiseen. Keravuori luokittelee päävastuualueet kolmeen kategoriaan:

Uudiskohteiden rakennuttaminen

Uuden talon rakentamisessa on useampi hankevaihe, joissa rakennuspäällikön rooli on keskeinen. Alkuvaiheessa yhdessä mm. vuokraus-, ylläpito- ja hankepäällikön kanssa tutkimme mahdollista tulevaa hanketta vuokrattavuuden, sijainnin, palveluiden yms. näkökulmasta. Tämän jälkeen aloitamme suunnittelijatiimin keräämisen, jonka tehtävä on laatia suunnitelmat, jotka vastaavat Avaran odotuksia uudisrakennukselle. Suunnittelunohjauksessa on oleellista, että rakennuspäälliköllä on selkeä kuva päämäärästä ja miten se saavutetaan. Rakennuttamisen viimeisenä vaiheena on itse rakentaminen, joka on helppoa, kun suunnitteluvaihe on tehty huolellisesti. Rakentamisvaiheessa rakennuspäällikön tehtävänä on huolehtia siitä, että hankkeet etenevät aikataussa ja pysyvät tiukasti budjetissa.

Avara rakennuttaa jatkossakin lisää haluttuja vuokra-asuntoja hyville paikoille.

Kunnossapitokorjausten ohjaaminen

Avara Oy hallinnoi noin 200 kiinteistöä valtakunnallisesti. Rakennuspäällikkö vastaa siitä, että kaikkien kiinteistöjen kunnossapitokorjaukset tehdään oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Suurena apuna tässä on Ovenia Oy:n ammattitaitoiset tekniset managerit, jotka laativat kohdekohtaiset PTS:t kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. PTS:n, vuokralaispalautteiden ja kiinteistöstrategiamme perusteella teemme päätöksiä siitä, mitä kunakin vuonna tullaan korjaamaan ja missä laajuudessa.

Rakennuttamisen vastuiden hoitaminen

Rakennuttamisen vastuut käsittävät mitä moninaisimpia tapauksia. Paljon puhutaan rakentamisen laadusta, ulkomaalaisesta työvoimasta, heikosta työmoraalista yms.

Mikään yksittäinen syy ei missään tapauksessa ole syynä rakentamisen laatuun ja niihin virheisiin, joita kaikesta huolimatta joskus ilmenee.

Kaiken perustana on hyvä suunnittelu, jossa otetaan huomioon materiaalien käyttäytyminen, työskentelymenetelmät, työnaikainen laadunvalvonta jne. Tietenkään emme voi aliarvioida vastuuntuntoisen urakoitsijan valintaa. Huolellisuudella kaikissa vaiheissa pyrimme minimoimaan rakennusvirheitä, joista aiheutuu harmia kaikille osapuolille.

Avaran rakennuspäällikkö Turkka Keravuori

Topics: Vuokra-asuminen