Avaran ARA-vuokra-asunnot huomioivat hakijan tulot ja mahdollistavat nopean muuton uudelle paikkakunnalle

Avara

10.4.2019 15:47:28 / Avara

Oletko joskus saanut työn tai opiskelupaikan uudelta paikkakunnalta, ja vuokra-asunnon löytäminen nopeassa aikataulussa on osoittautunut haasteelliseksi? Entä ovatko yksityisten markkinoiden vuokra-asuntojen hinnat päässeet säikäyttämään tai asunto käynyt yllättäen ahtaaksi elämäntilanteen muututtua?

Avaralla on ympäri Suomen ARA-vuokra-asuntoja, joiden asukasvalinta huomioi vuokra-asunnon hakijan asunnontarpeen kiireellisyyden sekä varallisuuden. ARA-asunnot ovat siten erinomainen ja kohtuuhintainen vaihtoehto esimerkiksi työn tai opiskeluiden perässä uudelle paikkakunnalle nopealla aikataululla muuttaville.

Hakijan asunnontarve, tulot ja elämäntilanne ratkaisevat

Avaran hallinnoimat ja vuokraamat ARA-asunnot ovat valtion korkotuki- ja aravalainoin rahoitettuja vuokra-asuntoja, joiden asukasvalintaa valvotaan ja säädellään laissa. Asukasvalinnan tulee siten täyttää tietyt kriteerit, ja ARA-asunnot vuokrataan aina asuntoa eniten tarvitseville. Etusijalle asetetaan muun muassa asunnottomat, muut kiireellisessä asunnontarpeessa olevat ja pienituloiset hakijat.

Tärkeimpinä kriteereinä ovat hakijan asunnontarve ja kiireellisyys. Kaikista kiireellisimmiksi katsotaan sellaiset vuokra-asunnon hakijat, joilla ei ole tällä hetkellä omaa asuntoa. ARA-asuntojen asukasvalinta huomioi erityisesti myös työn tai opiskelupaikan takia toiselta paikkakunnalta tulevat hakijat, tai viranomaisen päätöksellä ilman omaa päätöstä asunnosta poismuuttoon velvoitetut hakijat.

Myös sellaisilla hakijoilla on etuoikeus ARA-vuokra-asunnon saamiseen, joiden nykyisen asunnon katsotaan olevan todella ahdas ja pieni. Lisäksi hakijan varallisuus ja tulot huomioidaan siten, että muilla kriteerein tasavertaisista hakijoista pienempituloisimmalla on aina etuoikeus saada asunto.

ARA-asukasvalinnan kriteerit eivät kuitenkaan sulje ketään hakijaa pois siinä tilanteessa, jos vuokra-asuntoja on tarjolla enemmän kuin mitä on hakijoita. Asukasvalintaan ja kriteereihin pääset tutustumaan tarkemmin ARA:n asukasvalinnan sivuilla.

 

ARA

 

Asukasdemokratiaa ja yhdenvertaisuutta

Vaikka ARA-kohteiden vuokrausprosessi edellyttää hakijalta tietyn prosessin läpikäymistä ja asukasvalinnan edellyttämien dokumenttien toimittamista, odottaa tien päässä palkinto! Sen lisäksi, että Avaran ARA-asunnot ovat kohtuuhintaisia ja ne mahdollistavat nopeat muutot, noudatetaan niissä yhdenvertaisuutta. Asukkailla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan omiin asumiseen liittyviin asioihin asukasdemokratian ja asukastoimikunnan kautta.

Asukasdemokratia on asukkaiden ja omistajan välistä yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on luoda yhdessä turvallinen ja viihtyisä asuinyhteisö. ARA-kohteissa pidetäänkin vuosittain asukaskokous, johon jokaisella talon asukkaalla on oikeus osallistua. Asukkaat voivat esimerkiksi olla päättämässä oman talon järjestyssäännöistä, talkoista ja muista tapahtumista. Osallistuminen on aina vapaaehtoista, ja isännöitsijällä ja viime kädessä omistajalla on vastuu kaikista talon velvoitteista.

Vuokra-asumista kaikkiin elämäntilanteisiin

Haluamme Avaralla tarjota mahdollisimman monipuolisia vuokra-asumisen eri vaihtoehtoja - kaikenlaisiin elämäntilanteisiin. ARA-vuokra-asuntojamme löytyy ympäri Suomea keskeisistä kasvukeskuksista, erityisesti Jyväskylän seudulta.

Kiinnostuitko ARA-asunnosta? Katso vapaat ARA-vuokra-asunnot ja löydä juuri sinun elämäntilanteeseesi sopiva Avara-koti!

 

Tiesitkö tämän ARA-asunnoista?


  • Kesä on kiireisintä ARA-asuntojen vuokra-aikaa
  • ARA-yksiöt ovat kaikista kysytyimpiä, suurempiin asuntoihin puolestaan on vähemmän hakijoita
  • ARA-asuntoja on paljon erityisesti Jyväskylän seudulla
  • Hakijan tulee vastata ARA-kohteiden asuntotarjoukseen parin päivän sisällä
  • Myös Avaran sisäisissä vaihdoissa tulee noudattaa ARA-asukasvalintaa
  • ARA-asukasvalintoja valvoo ARA, eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
  • Asukasdemokratia perustuu Lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa

 

Topics: Vuokra-asunnot