Ylläpitopäällikkö johtaa Avara-kotien isännöintiä

Avara

10.8.2016 13:00:00 / Avara

Avarassa isännöinti ja ylläpito ovat osana tehokasta kokonaisuutta, joka takaa Avaran toimintamallien jalkauttamisen. Ylläpitopäällikkö Juha Talkkari vastaa isännöinnin palvelujen johtamisesta sekä ylläpidon, energianhallinnan ja huoneistokorjaustoiminnan johtamisesta, ohjaamisesta ja kehittämisestä.

Ylläpitopäällikkö varmistaa, että Avaran mallin mukaiset isännöinnin ja ylläpidon palvelujen periaatteet ja toimintamallit jalkautetaan käytäntöön. Keskeisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että Ovenian tuottamat isännöinnin palvelut toteutuvat laadukkaasti koko maassa. Toteutumista seuraamme säännöllisellä raportoinnilla.

Talohuollon, ulkoaluehoidon ja siivouksen tehtävät muodostavat lähes viidenneksen ylläpidon kustannuksista. Näiden palvelujen laatuun myös asukkaat kiinnittävät huomiota. Toteutimme uuden sopimus- ja palvelusisällön mukaisen mittavan kiinteistönhoidon uudelleenjärjestelyn vuosina 2012-2015. Saavutimme hiukan kustannussäästöjä, mutta merkittävämpää oli, että saimme kattavamman sopimussisällön ja palveluntuottajiksi motivoituneita paikallisia kiinteistönhoitoliikkeitä. Samalla pieteetillä Avarassa huolehditaan myös muista ylläpidon palveluista ja palvelusopimuksista. 

Lämmitys, vesi- ja jätevesi sekä kiinteistösähkö muodostavat noin 40 % ylläpidon kustannuksista. Keskeinen ylläpitopäällikön tehtävä on yhdessä Ovenian asiantuntijoiden kanssa etsiä ja soveltaa käytäntöön energian ja veden kulutusta vähentäviä ratkaisuja.

Avaran energianhallintastrategia onkin ollut menestyksellinen.

Olemme ilman isoja investointeja onnistuneet alentamaan kestävästi kiinteistöjen lämmitysenergian kulutusta noin 10 % ja veden kulutusta noin 12 %. Tämän kehityksen varmistamiseksi Avara on ollut ensimmäisten joukossa mukana Pandia Oy:n Leanheat -pilottihankkeessa. Hankkeessa asuntojen sisälämpötilojen mittaukseen ja tekoälyyn perustuvalla lämmityksen säädöllä on pyritty taistelemaan kustannustennousua vastaan sekä tavoittelemaan hyviä asumisoloja, energiansäästöä ja älykästä huoltotoimintaa.

Avarassa ylläpitopäällikön tehtäviin kuuluu myös asuntojen vuosikorjaustoiminnan johtaminen ja järjestäminen tarkoituksenmukaisella tavalla. Vakioiduilla sopimusremonteilla ja urakoitsijoita kilpailuttamalla olemme saaneet merkittäviä säästöjä korjaustoiminnasta tinkimättä ja luoneet valtakunnallisen laadukkaista ja hyvämaineisista urakoitsijoista koostuvan kumppaniverkoston. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että Avaran asuntoja pidetään laadukkaina.

Avaran ylläpitopäällikkö Juha Talkkari

Topics: Vuokra-asuminen